Požadavky pro absolvování LL.M. studia

Požadavky pro absolvování LL.M. programu ve většině zemí nejsou podmínkou k tomu, abyste mohli vykonávat právnické povolání. Ani v zemích, kde je LL.M. titul podmínkou  ( neboť se jedná o srovnatelný titul s naším českým Magistrem práv – Mgr.) však ještě není jistotou k výkonu advokátní praxe. Ve většině případů, LL.M. studenti musí nejprve získat titul v oboru práva, např. Bakalář práv (LL.B.) ve Velké Británii nebo Juris doktor (J.D.) ve Spojených státech, a složit advokátní zkoušky nebo jinou ekvivalentní zkoušku v jiných zemích, jako je například Zweites Staatsexamen v Německu. V České republice a na Slovensku je podmínkou výkonu advokátní praxe úspěšné složení advokátních zkoušek a s tím spojené prozatím tříleté období advokátní koncipientury. Tomu předchází pětileté studium akreditovaného oboru Právo. Akreditaci uděluje Akreditační komise podle zákona o vysokých školách. Pokud je titul LL.M. udělen v České republice českou univerzitou či školou, která zároveň postrádá akreditaci od zahraniční vzdělávací instituce, která má řádnou akreditaci ve své zemi, tak v takovém případě má titul LL.M. povahu profesní, nikoli však akademickou, z tohoto důvodu nepodléhá ani žádné akreditaci a nelze mluvit o standarním vysokoškolském vzdělání, nýbrž o jakési formě “profesní nástavby”.

Obecný učební plán bakalářského studia LL.B. a J.D. je navržen tak, aby studentům předal základní dovednosti a znalosti, aby se stal právníky. Zatímco  pro  studenty práva, kteří se  chtějí specializovat na určitou oblast práva a rozšířit si v této oblasti své znalosti, tak pro ty tu je možnost postgraduálního studia  LL.M. Některé univerzity ovšem  také akceptují studenty, kteří projeví zájem o jejich LL.M program, aniž by byly absolventy předchozí právního studia, ale jsou absolventy příbuzného studia nebo jsou profilují v určité oblasti práva, může se například jednat o absolventy policejní akademie, kteří projeví zájem o LL.M. program v oblasti trestního práva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress