Financování LL.M. studia

Jednou z největších překážek, které čelí velké množství zájemců o postgraduální studium LL.M., je zaplacení tohoto studia a s ním spojené náročné získávání financí. Ve světě není žádnou novinkou, že za vzdělání se platí, avšak v České republice se na veřejných vysokých školách za studium neplatí dokud studentovi není 26 let. Možná to je jedním z důvodů, proč u nás je tolik vysokoškoláků a proč mnozí z nás přistupující ke studiu na vysoké škole nezodpovědně. LL.M. studium se z 95% platí a není to levná záležistost (v přepoštu 200 000 Kč až 1600 000 Kč), avšak najdou se i vyjímky, kde student za LL.M. studium neplatí . Mezi takové vyjímky patří především univerzity v severských zemích, jejich studium však nemusí být standardní jednoleté ale dvouleté.  Nicméně netřeba smutnit, způsobů jak sehnat peníze na takové studium je hned několik . Někteří studenti spojí své vlastní finanční prostředky (naspořené peníze své nebo od rodičů atd.) s ostatními zdroji financování, řekněmě od třetích osob. Jedná se především o kombinaci ruzných  grantů, studenstkých půjček a uvěrů a v neposlední řadě  také výdělky pocházející ze zaměstnání.

Granty a stipendia

Dobrým způsobem, jak hledat a najít finanční podporu pro vaše LL.M. studium  je prostřednictvím ruzných grantů a stipendií, jež poskytuje vláde (ministerstvo školství) nebo různé soukromé nadace.  Granty a stipendia jsoutu od toho, protože jste byli vybráni, aby jste právě vy úspěšně vystudovali a nějakým způsobem svůj dluh splatili spolešnosti svojí dobře odvedenou budoucí praxí. Samotné peníze splácet zpět poskytovateli grantu či stipendia nemusíte. Prospěchová stipendia na LL.M. programy jsou velice prestižní a svým způsobem se jedná o jistou poctu a ocenění pro vybrané uchazeče za jejich výborné výsledky na akademické půdě i mimo ni. Některé stipendia, například velmi populární Fulbrightovovo stipendium, jsou  vysoce konkurenční a získat jej může být složitější než dostat se na vysněnou školu poskytující vámi vybraný LL.M. program.

Existuje také mnoho jiných grantů, které jsou nabízeny specifickému okruhu studentů – např. granty a stipendia pro studenty vyznávající určité náboženství, kteří jsou určitého etnického původu, národnosti, nebo akademického zájmu. V Americe se jedná například o stipendia pro tamní hispánskou populaci.

Studentské půjčky a úvěry

I přes částešné zajištění  finanční pomoci  skrz stipendia a granty, mnoho LL.M. studentů bude ještě nuceno si zbytek peněz někde vypůjčit. Berme to jako variantu C, po vlastních a rodinných prostředcích a dále po grantech a stipendiích, neboť právě granty a stipendia často nepokryjí celé náklady na studium. V mnoha případech pokryjí samotné školné,ale z něčeho musí být pokryty i základní životní výdaje jako je strava, ubytování a výdaje na dopravu. I tyto faktory hrají velkou roli při výběru LL.M. programu. Takový rok v Londýně s bydlením na koleji vyjde nejméně na 300 000 Kč. Z toho jen ubytování stojí v průměru 500 liber na měsíc.  Existuje několik bank, soukromých instituce, a on-line  poskytovatelů půjček a úvěrů, kteří tyto studentské půjčky  nabízí. Některé místní instituce také nabízejí půjčky pro příchozí zahraniční studenty. Co úvěr či půjčka, to jiné podmínky. Liší se jak úrokem, tak možnou dotací ze strany vlády a škol samotných.

Finační pomoc poskytována univerzitami

Právnické fakulty často nabízí prospěchová stipendia a granty. Ty se týkající těch nejlepších uchazečů a každoročně se jedná o velmi nízké číslo. Určitě nebude na škodu pokud z tohoto důvodu budete kontaktovat přímo příslušné oddělení dané univerzity, která se finanční pomocí zabývá. Je dost možné, že pokud zde neuspějete a bude vybrán někdo jiný, tak se zde dozvíte o dalších možnostech, kde to zkusit. Tyto informace by měly být standarní součástí webových stránek dané školy poskytující LL.M. program. Z vlastní zkušenosti mohu však říci, že většina  univerzit svá stipendia zaměřuje především na vědu a vývoj v oblasti přírodních věd jako jsou fyzika a biologie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress